10 ມາດຖານເງື່ອນໄຂທີ່ຈະເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ

  0
  163

  ມາຮູ້ຈັກຄວາມຮູ້ເລື່ອງນີ້ນໍາກັນ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຈະກາຍເປັນສະຖານທີ່ມໍລະດົກໂລກໄດ້ ຕ້ອງມີ 10 ເງື່ອນໄຂມາດຖານທີ່ອົງການ ຢູນິດສໂກ UNESCO ກຳນົດໄວ້ ໂດຍສະຖານທີ່ມໍລະດົກໂລກໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື ມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ມໍລະດົກໂລກ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ.

  ມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທຳມີ 6 ມາດຖານເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້: 1 ໝາຍເຖີງຜົນງານສຸດຍອດແຫ່ງການປະດິດສ້າງຂອງມະນຸດ2 ຈະຕ້ອງສະແດງອອກເຖິງການແລກປ່ຽນອັນສຳຄັນແຫ່ງຄຸ່ນຄ່າຕ່າງໆຂອງມະນຸດ ໂດຍຜ່ານການເວລາ ຫຼືວ່າ ພາຍໃນຂອບເຂດວັດທະນະທຳໃດໜຶ່ງຂອງໂລກ, ບົນຂະບວນວິວັດຕ່າງໆທາງສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ການວາງແຜນຜັງເມືອງ ຫຼື ການອອກແບບຈັດວາງພູມີທັດ.

  3 ຕ້ອງຖືກຄຸນລັກສະນະແຫ່ງຄວາມເປັນພິເສດໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ ຫຼື ວ່າຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ກໍສະແດງອອກເຖີງພິໄນກຳທາງປະເພນີວັດທະນະທຳ ຫຼື ອະລິຍະທຳທີ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດປຽບທຽບໄດ້ ນັບທັງສ່ວນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ ຫຼືວ່າ ໄດ້ຖືກສູນຫາຍໄປແລ້ວ.4 ຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງອັນໂດດເດັ່ນໃນສິ່ງກໍ່ສ້າງຊະນິດໃດໜຶ່ງ, ກຸ່ມສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຫຼືວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼືວ່າ ພູມມີທັດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍໄລຍະແຫ່ງປະຫວັດສາດຂອງມວນມະນຸດ.

  5 ຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງອັນໂດດເດັ່ນແຫ່ງປະເພນີການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມວນມະນຸດ, ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ດິນ ຫຼືວ່າ ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ນ້ຳ ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນແຫ່ງວັດທະນະທຳໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍໆວັດທະນະທຳ, ຫຼືວ່າ ການພົວພັນຂອງມະນຸດກັບທຳມະຊາດໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ແມ່ນເວລາທີ່ມັນຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການສູນຫາຍ ພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບທີ່ພາໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໄປຢ່າງບໍ່ອາດຮຽກຮ້ອງຄືນມາໄດ້.6 ຈະຕ້ອງເປັນສ່ວນປະກອບໂດຍກົງ ຫຼື ທາງຮູບປະທຳກັບເຫດການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ປະເພນີທີ່ຍັງມີຊີວິດຊີວາຢູ່, ດ້ວຍມະໂນຄະຕິ ຫຼື ວ່າຄວາມເຊື່ອ, ດ້ວຍຜົນງານສິລະປະ, ວັນນະກຳທີ່ມີຄຸນຄ່າຈັກກະວານອັນໂດດເດັ່ນ.

  ມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານທຳມະຊາດມີ 4 ມາດຖານເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:1 ຈະຕ້ອງມີສາລະທີ່ສະທີ່ສະແດງອອກເຖິງປະກົດການ ເໜືອທຳມະຊາດ ຫຼື ຄວາມສວຍງາມພິເສດທາງທຳມະຊາດ.2 ຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງອັນໂດດເດັ່ນທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບັນດາຍຸກປະຫວັດສາດ ແຫ່ງຂະບວນວິວັດຂອງໂລກລວມທັງການບັນທຶກສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ຂະບວນການວິວັດອັນໂດດເດັ່ນທາງທໍລະນີສາດ ທີ່ພວມກໍາລັງດຳເນີນຢູ່ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດການປະກອບສ້າງເປັນແຜ່ນດິນ, ຫຼືວ່າ ທໍລະນີສັນຖານ ຫຼື ຮູບລັກສະນະຂອງການສະພາບສາດອັນໂດດເດັ່ນ.

  3 ຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງອັນໂດດເດັ່ນ ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຂະບວນການວິວັດອັນສຳຄັນທາງລະບົບນິເວດ ແລະ ຊີວະວິທະຍາໃນວິວັດທະນາການ ແລະ ພັດທະນາການ ແຫ່ງການປະກອບສ້າງຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຊຸມຊົນພືດ ແລະ ສັດທີ່ຢູ່ເທີງດິນ, ນ້ຳຈືດ, ແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະ ໃນມະຫາສະໝຸດ.

  4 ຕ້ອງມີແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສທາງທຳມະຊາດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດເພື່ອອະນຸລັກຢູ່ກັບທີ່ ບັນດາຊີວະນາໆພັນ, ລວມທັງບັນດາສາຍພັນທີ່ຫາຍາກຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໂດດເດັ່ນຕໍ່ຄຸນຄ່າທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ການອະນຸລັກ.
  ຮຽມຮຽງໂດຍ ດາວປະດິດເສດຖາລາດ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.