6 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍມັກມີເມຍນ້ອຍ

  0
  538

  ຊີວິດ ແລະ ຄວາມຮັກ ວັນນີ້່ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄອບຄົວບໍ່ວ່າຈະເປັນຍຸກສະໃໝໃດບັນຫານີ້ກໍ່ບໍ່ເຄີຍຈົບສິ້ນໃນສັງຄົມໄດ້ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຫລາຍໃຈຂອງບັນດາຝ່າຍຊາຍຜູ້ມັກມີເຮືອນນ້ອຍເຮືອນໃຫຍ່ ຈົນຕ້ອງເກີດມີບັນຫາເມຍນ້ອຍ ເມຍຫຼວງ ວັນນີ້ເຮົາມາວິເຄາະກັນວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ຊາຍຈິ່ງມັກມີເມຍນ້ອຍ

  ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງຜູ້ຊາຍ:
  ມີຊາຍປະເພດນີ້ຈະຄິດແຕ່ວ່າຕົວເອງສາມາດມີແຟນໄດ້ຫຼາຍຄົນໄດ້ບໍ່ຜິດ ແລະ ຄົນພວກນີ້ກໍ່ຈະເລືອກເກັບຮັກສາຄົນທີ່ເຂົາຖືກໃຈໄວ້ເພື່ອຄວາມສຸກຂອງເຂົາເອງ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນຮັກວ່າຈະເສຍໃຈ ຫຼື ບໍ່ ເພາະເຂົາເຫັນວ່າຄວາມສຸກຂອງເຂົານັ້ນສຳຄັນທີ່ສຸດ

  ຄວາມໃກ້ຊິດ:
  ຄຳວ່າ “ຮັກແທ້ແພ້ໃກ້ຊິດ” ປັດຈຸບັນຄຳນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ຢູ່ ຈາກການທີ່ຝ່າຍຊາຍໄດ້ໄປໃກ້ຊິດກັບແມ່ຍິງອີກຄົນໜຶ່ງເລື່ອຍໆ ເຖິງຈະບໍ່ແມ່ນແຟນຂອງຕົນ ເຖິງແມ່ນວ່າການໃກ້ຊິດຈະແມ່ນການປະສານວຽກງານກໍ່ຕາມ ຄວາມໃກ້ຊິດຈະກາຍເປັນຄວາມຜູກພັນຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຫວັ່ນໄຫວ ແລະ ກໍ່ເກີດເປັນຄວາມມັກ, ຄວາມຫຼົງໄຫຼ, ຄວາມຮັກກໍ່ຈະຄ່ອຍໆເກີດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ນຳມາສູ່ການນອກໃຈອີກຝ່າຍໄດ້.

  ເບື່ອຂອງເກົ່າ:
  ຂໍ້ນີ້ຈະໂທດແຕ່ຝ່າຍຊາຍຝ່າຍດຽວກໍ່ບໍ່ໄດ້ ເພາະແມ່ຍິງກໍ່ຕ້ອງຫັນມາເບິ່ງຈຸດອ່ອນຂອງຕົວເອງເຊັ່ນດຽວກັນ ແມ່ຍິງບາງຄົນແຕ່ງງານໄປແລ້ວກໍ່ບໍ່ມັກດູແລຕົວເອງປະປ່ອຍຕົວເອງໃຫ້ໂຊມ ບໍ່ງາມສົດໃສຄືຕອນເປັນສາວ ແລະ ນິໄສກໍ່ບໍ່ຄືຕອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງງານກັນ ນີ້ກໍ່ເປັນເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍຊາຍປ່ຽນແປງແນວຄິດໄດ້


  ນອກໃຈຕອນເມຍຖືພາ:
  ເມື່ອເວລາແມ່ຍິງຖືພານອກຈາກສະພາບຈະບໍ່ງາມເທົ່າເກົ່າແລ້ວ ຮໍໂມນຍັງແປປວນ ຂຶ້ນໆລົງໆ ດຽວດີດຽວຮ້າຍ ແຖມຍັງຕ້ອງການການດູແລເປັນພິເສດ ຜູ້ຊາຍບາງຄົນກໍ່ຈະມີແນວຄິດຫວັ່ນໄຫວໄປໃນທາງອື່ນ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເກີດມີການລັກໄປກີນນອກບ້ານ ທຳອິດກໍ່ຄິດວ່າຈະໄປຫຼິ້ນໆ ແຕ່ບັງເອີນໄປພົບກັບຄົນທີ່ລົມຖືກໃຈ ລີລາຖືກໃຈ ຕິດໃຈກັບສິ່ງໃໝ່່ຈົນເຮັດໃຫ້ລືມເມຍ ແລະ ລູກຢູ່ທີ່ເຮືອນໄດ້

  ຄວາມຫື່ນເປັນເຫດ
  ທີ່ເຂົາວ່າ: ຄວາມມີແຮງບໍ່ປານີໃຜ ມັນແມ່ນເລື່ອງຈິງໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມີກາມມະໂລມຫຼາຍ ຜູ້ຊາຍບາງຄົນອາດຈະມີຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຫຼື ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ຢັບຢັ້ງຫ້າມໃຈຕົວເອງເລີຍ ບາງຄົນກໍ່ຄິດວ່າການຢູ່ກັບຄົນເກົ່າໆ ມັນບໍ່ຕື່ນ ເຕັ້ນເລົ້າໃຈ ຈິ່ງມັກໄປສະແຫວງຫາສິ່ງໃໝ່ໆນອກບ້ານ ເພື່ອຄວາມສຸກຢ່າງ

  ເຕັມທີ່ຂອງຕົນເອງ
  ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ເປັນພຽງທິດສະດີໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເລື່ອງນີ້ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ເວົ້າຍາກ, ຫ້າມຍາກ ມັນຂຶ້ນກັບຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມມັກຂອງບຸກຄົນ ແລ້ວທ່ານເດ! ຄິດວ່າຍັງມີປັດໄຈໃດອີກນອກຈາກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍມັກມີເມຍນ້ອຍ ກໍ່ສາມາດປະກອບຄຳຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມໃນບົດນີ້ໄດ້

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.